(ĐTCK) Tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư giúp thị trường có tuần đầu tiên của tháng 3 khởi sắc. Cùng sự bứt phá của thị trường, lượng lớn các cổ phiếu trên hai sàn đã tăng giá tích cực. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.

 * PDB: MBS khuyến nghị mua vào

Với mức PE hiện tại là 6,1 lần và dự báo triển vọng khả quan trong năm 2016, PE dự phóng đạt 6.5 lần thì giá hợp lý của PDB vào khoảng 27.684 đồng/CP. Do đó chúng tôi khuyến nghị Mua với PDB với thời gian đầu tư từ 6 đến 8 tháng.

Khuyến nghị có xác suất đúng khá cao khi tuần qua, PDB có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PDB tăng 2.300 đồng/Cp (+11,79%) từ mức 19.500 đồng/Cp lên 21.800 đồng/Cp.

* CMG: KIS khuyến nghị xem xét mua vào trong ngắn hạn

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua vào khi giá điều chỉnh về vùng 14.5-15 với khối lượng giao dịch tích cực (duy trì trên 48,000 cổ phiếu/phiên). Kỳ vọng có thể test lên trở lại vùng giá 16-16.2. Ngưỡng cắt lỗ đặt tại 14.3.

Tuần qua, CMG có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng, trong đó phiên 3/3 tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CMG tăng 1.000 đồng/Cp (+6,33%) từ mức 15.800 đồng/Cp lên 16.800 đồng/Cp.

* CTG: BSC khuyến nghị nắm giữ

Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu CTG với giá mục tiêu là 18.300 đồng/cp, upside 4,08% theo phương pháp so sánh P/E và P/B với các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuần qua, CTG có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CTG giảm 500 đồng/Cp (-2,73%) từ mức 18.300 đồng/Cp xuống 17.800 đồng/Cp.

* BVH: BSC khuyến nghị nắm giữ

CTCK BIDV (BSC)

Khuyến nghị nhà đầu tư đang nắm giữ BVH có thể tiếp tục nắm giữ do động lực tăng giá rất tốt. Xem xét chốt lời khi BVH tiến gần đến ngưỡng kháng cự 60.

Tuần qua, BVH có 3 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 1 phiên tăng trần ngày 2/3. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BVH tăng 3.000 đồng/Cp (+5,77%) từ mức 52.000 đồng/Cp lên 55.000 đồng/Cp.

* SSI: BSC khuyến nghị quan sát

Do ngưỡng kháng cự khá gần, đồng thời RSI đã vào vùng quá mua, nên khuyến nghị nhà đầu tư không mua đuổi SSI, đứng ngoài quan sát thêm.

Tuần qua, SSI có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu SSI tăng 300 đồng/Cp (+1,33%) từ mức 22.500 đồng/Cp lên 22.800 đồng/Cp.

* FPT: BSC khuyến nghị không mua đuổi giá cao

Khuyến nghị mua FPT tại vùng tích lũy 47.6 – 48.3, không mua đuổi giá cao. Dừng lỗ nếu FPT thủng ngưỡng 48.3 với khối lượng lớn. Chốt lời khi FPT tiệm cận kháng cự 49,1.

Tuần qua, FPT có 5 phiên tăng liên tiếp. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu FPT tăng 1.300 đồng/Cp (+2,73%) từ mức 47.700 đồng/Cp lên 49.000 đồng/Cp.

 

* HPG: VCBS khuyến nghị nắm giữ

Với dự phóng cho năm 2016, doanh thu thuần đạt 29.576 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước;  lợi nhuận sau thuế đạt 3.719 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm trước; tương ứng với EPS đạt 5.073 đồng/cp. Chúng tôi duy trì khuyến nghị nắm giữ HPG.

Tuần qua, HPG có 4 phiên giảm và duy nhất 1 phiên tăng duy nhất vào cuối tuần ngày 4/3. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HPG giảm 900 đồng/Cp (-3,17%) từ mức 28.400 đồng/Cp xuống 27.500 đồng/Cp.

* MAC: BVSC khuyến nghị mua vào

Chúng tôi duy trì khuyến nghị đầu tư đối với cổ phiếu MAC với giá mục tiêu 16.000 đồng/cổ phiếu.

Tuần qua, MAC có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu MAC tăng 1.000 đồng/Cp (+9,09%) từ mức 11.000 đồng/Cp lên 12.000 đồng/Cp.

* DHC: VCBS khuyến nghị nắm giữ

P/E trailing là 6,8 lần, P/E forward ước đạt 6,6 lần (điều chỉnh cho phát hành thêm) - tương đối hấp dẫn đối với một doanh nghiệp bao bì nên chúng tôi khuyến nghị Nắm Giữ đối với cổ phiếu DHC.

Tuần qua, DHC có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng, trong đó phiên 1/3 tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DHC tăng 2.700 đồng/Cp (+9,06%) từ mức 29.800 đồng/Cp lên 32.500 đồng/Cp.

* PAC: BVSC khuyến nghị trung lập

Chúng tôi chỉ đưa ra khuyến nghị NEUTRAL đối với PAC do thị giá hiện tại đã khá hợp lý so với mức giá mục tiêu 33.100 đồng/cp.

Tuần qua, PAC có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PAC tăng 2.100 đồng/Cp (+6,23%) từ mức 33.700 đồng/Cp lên 35.800 đồng/Cp.

* MWG: VPBS khuyến nghị mua vào

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 99.000 đồng/cổ phiếu.

Tuần qua, MWG có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu MWG tăng 4.000 đồng/Cp (+5,3%) từ mức 75.500 đồng/Cp lên 79.500 đồng/Cp.

* BCC: BVSC khuyến nghị tích cực

Với định giá khoảng 18.500 đồng/cp, cao hơn 31% so với giá thị trường, BVSC đánh giá OUTPERFORM (Vượt trội) đối với cổ phiếu BCC.

Tuần qua, BCC có duy nhất 1 phiên giảm ngày 29/2 và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BCC tăng 1.100 đồng/Cp (+7,38%) từ mức 14.900 đồng/Cp lên 16.000 đồng/Cp.

* VIT: VCBS duy trì khuyến nghị MUA

EPS 2016 ước đạt 3.791 đồng/cp, theo đó VIT đang được giao dịch với P/E 5,27 lần, vẫn khá thấp so với mức trung bình ngành ở mức 6,5. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu VIT.

Tuần qua, VIT có 1 phiên đứng giá vào cuối tuần ngày 4/3 và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VIT tăng 1.700 đồng/Cp (+8,29%) từ mức 20.500 đồng/Cp lên 22.200 đồng/Cp.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.