(ĐTCK) Thị trường tiếp diễn theo xu hướng xấu bởi sức ép của các cổ phiếu lớn. Chính vì vậy, mặc dù được nhận định khá tích cực và khuyến nghị mua vào nhưng hầu hết các cổ phiếu trong đều không đạt kỳ vọng. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.

* BCC: APS khuyến nghị mua vào

Chúng tôi định giá mỗi cổ phiếu của BCC ở mức giá 18,500 đồng. Giá hiện tại của BCC là 14,300 đồng. Do đó chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư mua cổ phiếu này với tầm nhìn đầu tư 1 năm, lợi nhuận kỳ vọng 29%.

Tuần qua, BCC có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BCC tăng 500 đồng/Cp (+3,5%) từ mức 14.300 đồng/Cp lên 14.800 đồng/Cp.

* LSS: BSC khuyến nghị có thể cân nhắc mua vào

Nếu LSS tích lũy, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua gom do LSS đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu LSS tiếp tục tăng tốc, vượt kháng cự 10.1 thì nhà đầu tư chưa có vị thế tại LSS không nên mua đuổi, đứng ngoài quan sát thêm.

Tuần qua, LSS có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu LSS giảm 100 đồng/Cp (-1,09%) từ mức 9.200 đồng/Cp xuống 9.100 đồng/Cp.

* TJC: MBS khuyến nghị tích lũy

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu với giá mục tiêu trong năm 2015 ở mức 14.000 đồng.

Tuần qua, TJC có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu TJC tăng 800 đồng/Cp (+8,33%) từ mức 9.600 đồng/Cp lên 10.400 đồng/Cp.

* VIT: BVSC khuyến nghị tích cực

Cổ phiếu VIT vẫn đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn. Chúng tôi đánh giá OUTPERFORM với cổ phiếu VIT trong đầu tư dài hạn.

Tuần qua, VIT có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VIT tăng 300 đồng/Cp (+1,64%) từ mức 18.300 đồng/Cp lên 18.600 đồng/Cp.

* VIP: BSC khuyến nghị theo dõi

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên chờ mua VIP trong các nhịp điều chỉnh. Vùng mua là 10.2-10.7, chốt lời tại 12.3, dừng lỗ tại 9.3.

Tuần qua, VIP có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VIP tăng 400 đồng/Cp (+3,7%) từ mức 10.800 đồng/Cp lên 11.200 đồng/Cp.

* CVT: MBKE và BVSC khuyến nghị mua vào

Theo MBKE, nhà đầu tư có thể mua vào CVT quanh mức giá 24.5; Mục tiêu đầu tiên tại: 27.0 (+10.2%); Dừng lỗ tại: 23.1 (-5.7%).

Theo BVSC, cổ phiếu CVT vẫn đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn. Chúng tôi đánh giá OUTPERFORM với cổ phiếu CVT trong chiến lược ngắn hạn và trung hạn.

Tuần qua, CVT chỉ có duy nhất 1 phiên giảm ngày 26/11 và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CVT tăng 2.400 đồng/Cp (+10,34%) từ mức 23.200 đồng/Cp lên 25.600 đồng/Cp.

* HSG: MBKE khuyến nghị mua vào

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể mua vào HSG quanh mức giá 44; Mục tiêu đầu tiên tại: 48.8 (+10.9%); Dừng lỗ tại: 42.0 (-4.5%).

Tuần qua, HSG đã thực hiện điều chỉnh giá do chốt quyền trả cổ tức đợt 2 niên độ tài chính 2013-2014. Thống kê, HSG có 1 phiên đứng giá, 3 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HSG giảm 2.000 đồng/Cp (-5,92%) từ mức 33.800 đồng/Cp xuống 31.800 đồng/Cp.

* CSM: BVSC khuyến nghị tích cực

BVSC xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu CSM ở mức 37.000 đồng/cp, cao hơn 38% so với giá hiện tại. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiểu CSM cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn.

Tuần qua, CSM có 1 phiên đứng giá, 3 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CSM giảm 300 đồng/Cp (-1,07%) từ mức 28.100 đồng/Cp xuống 27.800 đồng/Cp.

* DNP: BVSC khuyến nghị theo dõi

Giá hiện tại đã khá hợp lý với triển vọng ngắn hạn của DNP, chúng tôi cho rằng DNP là cổ phiếu cần được theo dõi trong năm 2016.

Tuần qua, DNP có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DNP giảm 100 đồng/Cp (-0,47%) từ mức 21.500 đồng/Cp xuống 21.400 đồng/Cp.

* DHG: BVSC khuyến nghị tích cực

Với P/E forward 2016 của DHG chỉ khoảng 9,7x lần thấp hơn trung bình ngành dược, chúng tôi đánh giá OUTPERFORM đối với cổ phiếu DHG với giá mục tiêu theo phương pháp định giá FCFF là 80.000 đồng/cp, cao hơn 16% so với mức giá đóng của ngày 18/11/2015.

Tuần qua, DHG có 2 phiên đứng giá và 3 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DHG giảm 2.500 đồng/Cp (-3,62%) từ mức 69.000 đồng/Cp xuống 66.500 đồng/Cp.

* HBC: MSI khuyến nghị mua vào

Chúng tôi dự báo lĩnh vực xây dựng của HBC sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng vượt bật cả về doanh thu và lợi nhuận trong tương lai. Dựa vào những nghiên cứu và phân tích về Công ty, chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu HBC mục tiêu trung và dài hạn.

Tuần qua, HBC có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HBC tăng 300 đồng/Cp (+1,62%) từ mức 18.500 đồng/Cp lên 18.800 đồng/Cp.

* PAC: SSI khuyến nghị nắm giữ

PAC đang giao dịch ở mức PE 1 năm là 9x, là tương đối hợp lý so với PE lịch sử, mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng PAC có thể kỳ vọng mức PE tương ứng là 10x, tương đương mức giá mục tiêu 1 năm là 40.000 đồng/cp. Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu PAC.

Tuần qua, PAC có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PAC giảm 800 đồng/Cp (-2,22%) từ mức 36.100 đồng/Cp xuống 35.300 đồng/Cp.

* ACB: SSI khuyến nghị nắm giữ

Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại với giá mục tiêu 1 năm là 22.300 đồng/cổ phiếu (12% so với mức giá hiện tại).

Tuần qua, ACB có 2 phiên đứng giá và 3 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu ACB giảm 600 đồng/Cp (-3%) từ mức 20.000 đồng/Cp xuống 19.400 đồng/Cp.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.