(ĐTCK) Tuần qua, ngoại trừ phiên đầu tuần khởi sắc, các phiên còn lại diễn biến khá ảm đạm với xu thế thị trường là tích lũy trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, các khuyến nghị đưa ra đối với các cổ phiếu có xác suất đúng khá cao. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.

* BCI: MSI khuyến nghị MUA

Dựa trên phương pháp đánh giá lại giá trị tài sản ròng (NAV), chúng tôi đánh giá giá trị cổ phiếu BCI vào khoảng 36.700 đồng/CP, cao hơn giá hiện tại 83%. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu BCI cho mục tiêu trung và dài hạn.

Tuần qua, BCI có 1 phiên đứng giá và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BCI tăng 1.700 đồng/Cp (+8,5%) từ mức 20.000 đồng/Cp lên 21.700 đồng/Cp.

* DPM: MBKE Khuyến nghị mua vào

Nhà đầu tư có thể mua vào DPM quanh giá 31.7 với giá mục tiêu đầu tiên tại 36.0 (+13,2%) và dừng lỗ tại: 30.0(-5,4%).

Tuần qua, DPM có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DPM tăng 1.100 đồng/Cp (+3,59%) từ mức 30.600 đồng/Cp lên 31.700 đồng/Cp.

* BMP: MBKE khuyến nghị có thể mua với mức giá hiện tại

Nhà đầu tư có thể mua thêm BMP ở giá hiện tại 107 với giá mục tiêu gần nhất được nâng lên mức 118 (+10,3%) và giá dừng lỗ cho vị thế mới tại là 100 (-6,5%).

Tuần qua, BMP có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BMP tăng 7.000 đồng/Cp (+6,86%) từ mức 102.000 đồng/Cp lên 109.000 đồng/Cp.

* VSC: FPTS khuyến nghị theo dõi

EPS forward 2016 dự kiến đạt 6,800 đồng, tương ứng với giá mục tiêu trong năm 2016 đạt 61,200 đồng/cp. Khuyến nghị: THEO DÕI cổ phiếu VSC trong thời điểm hiện tại.

Tuần qua, VSC có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VSC tăng 4.500 đồng/Cp (+8,11%) từ mức 55.500 đồng/Cp lên 60.000 đồng/Cp.

* DAG: BVSC khuyến nghị tích cực

Chúng tôi đánh giá OUTPERFORM đối với cổ phiếu DAG với mục đích đầu tư dài hạn.Trong ngắn hạn, các nhà đầu tư được khuyến nghị nên chờ cơ hội tích lũy cổ phiếu DAG ở mức giá thấp.

Tuần qua, DAG có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DAG tăng 1.200 đồng/Cp (+10,34%) từ mức 11.600 đồng/Cp lên 12.800 đồng/Cp.

* TCM: MBKE khuyến nghị mua vào

NĐT có thể mua vào TCM quanh giá 36.6; Mục tiêu đầu tiên tại: 42.0 (+14,8%); Dừng lỗ tại: 33.9 (-7,4%)

Tuần qua, TCM có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu TCM tăng 1.500 đồng/Cp (+4,17%) từ mức 36.000 đồng/Cp lên 37.500 đồng/Cp.

* PGS: BVSC khuyến nghị tích cực

Với triển vọng tích cực 2016, giá cổ phiếu PGS hợp lý ở mức 24.000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu PGS.

Tuần qua, PGS có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PGS tăng 200 đồng/Cp (+1,05%) từ mức 19.000 đồng/Cp lên 19.200 đồng/Cp.

* GMC: BVSC khuyến nghị trung lập

BVSC đánh giá NEUTRAL đối với cổ phiếu GMC ở mức giá mục tiêu 49.700 đồng.

Tuần qua, GMC có 2 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu GMC giảm 2.100 đồng/Cp (-4,38%) từ mức 48.000 đồng/Cp xuống 45.900 đồng/Cp.

* VSI: BVSC khuyến nghị xem xét tích lũy

nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy cổ phiếu VSI tại vùng giá 11.500 ~~12.500 đồng/cp với thời gian nắm giữ 3 – 6 tháng.

Tuần qua, VSI có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VSI không có biến động về giá và vẫn dứng ở mức 13.000 đồng/Cp.

* FPT: FPTS khuyến nghị theo dõi

chúng tôi vẫn mức khuyến nghị THEO DÕI và nắm giữ cổ phiếu FPT trong ngắn và trung hạn.

Tuần qua, FPT có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu FPT tăng 300 đồng/Cp (+0,67%) từ mức 44.500 đồng/Cp lên 44.900 đồng/Cp.

* PAC: MBKE khuyến nghị mua vào

NĐT có thể mua vào PAC quanh vùng giá 28.0; Mục tiêu đầu tiên tại: 31.2 (+11,4%); Dừng lỗ tại: 26.2 (-6,4%).

Tuần qua, PAC có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PAC tăng 200 đồng/Cp (+0,72%) từ mức 27.800 đồng/Cp lên 28.000 đồng/Cp.

* GMD: MBKE khuyến nghị mua vào

NĐT có thể mua vào GMD quanh mức giá 33.3; Mục tiêu đầu tiên tại: 38.5 (+15.6%); Dừng lỗ tại: 31.0 (-6.9%.

Tuần qua, GMD có 1 phiên giảm duy nhất ngày 24/9 và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu GMD tăng 1.900 đồng/Cp (+5,79%) từ mức 32.800 đồng/Cp lên 34.700 đồng/Cp.

* KDC: FPTS khuyến nghị giảm

Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu KDC theo phương pháp so sánh P/E, giá mục tiêu của KDC là 20.700 đồng/Cp, thấp hơn 14,5% so mức giá thị trường ngày 16/09 (23,700 đồng/ cp). Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị giảm đối với cổ phiếu này.

Tuần qua, KDC có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu KDC giảm 400 đồng/Cp (-1,65%) từ mức 24.300 đồng/Cp xuống 23.900 đồng/Cp.

* BID: SSI khuyến nghị nắm giữ

BID đang được giao dịch tại P/B 2015 là 1,97x, cao hơn so với PB trung bình của các ngân hàng niêm yết là 1,4x. Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu này với mức giá mục tiêu 23.900 đồng.

Tuần qua, BID có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BID giảm 500 đồng/Cp (-2,04%) từ mức 24.500 đồng/Cp xuống 24.000 đồng/Cp.

* KDH: SSI khuyến nghị mua vào

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu KDH với mức giá mục tiêu 1 năm là 25.700 đồng/cổ phiếu.

Tuần qua, KDH có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu KDH tăng 1.600 đồng/Cp (+8%) từ mức 20.000 đồng/Cp lên 21.600 đồng/Cp.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.