(ĐTCK) Mặc dù lao dốc mạnh trong phiên đầu tuần nhưng sự hồi phục mạnh trong những phiên tiếp theo đã giúp VN-Index lập lại mốc 570 điểm, hầu hết các cổ phiếu trên hai sàn cũng khởi sắc hơn. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.

* GAS: FPTS khuyến nghị thêm cho ngắn hạn

Chúng tôi khuyến nghị THÊM cho mục tiêu đầu tư ngắn hạn đối với cổ phiếu GAS.

Tuần qua, GAS có 2 phiên giảm  và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu GAS tăng 4.600 đồng/Cp (+10,72%) từ mức 42.900 đồng/Cp lên 47.500 đồng/Cp.

* PVD: FPTS khuyến nghị mua trong ngắn hạn

Ước tính này dựa trên kịch bản thấp cho giá dầu trong năm 2015 ở mức 40 USD/thùng, cùng với giả định giá thuê giảm giảm 23% và đạt 120.000 USD/ngày, các dịch vụ liên quan đến khoan tăng trưởng âm khoảng 30% thì lợi nhuận của PVD giảm 37% và giá mục tiêu cho kịch bản thấp đạt 42.900 đồng/cp. Chúng tôi khuyến nghị MUA cho mục tiêu đầu tư ngắn hạn đối với cổ phiếu PVD.

Tuần qua, PVD chỉ có duy nhất 1 phiên giảm sàn ngày 24/8 và 4 phiên tăng mạnh liên tiếp sau đó. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PVD tăng 4.700 đồng/Cp (+14,2%) từ mức 33.100 đồng/Cp lên 37.800 đồng/Cp.

* PVS: FPTS khuyến nghị theo dõi trong ngắn hạn

Giá mục tiêu cho kịch bản thấp đạt 21.200 đồng/cp tương ứng với P/E 2016F là 8 lần. Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI cho mục tiêu đầu tư ngắn hạn đối với cổ phiếu PVS.

Tuần qua, PVS cũng chỉ có duy nhất 1 phiên giảm vào đầu tuần và 4 phiên tăng liên tiếp. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PVS tăng 1.900 đồng/Cp (+9,55%) từ mức 19.900 đồng/Cp lên 21.800 đồng/Cp.

* LIG: MBS khuyến nghị mua vào

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Licogi 13 với mức định giá trên cơ sở thận trọng 16.300 đồng/cp.

Tuần qua, LIG có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu LIG tăng 200 đồng/Cp (+1,65%) từ mức 12.100 đồng/Cp lên 12.300 đồng/Cp.

* ELC: MBS khuyến nghị mua vào

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ELC Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công nghệ điện tử viễn thông với mức định giá trên cơ sở thận trọng 22.000 đồng/cp.

Tuần qua, ELC có 1 phiên đứng giá và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu ELC tăng 800 đồng/Cp (+5,1%) từ mức 15.700 đồng/Cp lên 16.500 đồng/Cp.

* GDT: FPTS khuyến nghị mua vào

Với mức P/E so sánh là 8,5, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu GDT với mức giá mục tiêu là 41.000 đồng/ cổ phiếu.

Tuần qua, GDT có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm  và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu GDT tăng 1.500 đồng/Cp (+4,35%) từ mức 34.500 đồng/Cp lên 36.000 đồng/Cp.

* GMC: FPTS khuyến nghị theo dõi

Chúng tôi ước tính kết quả kinh doanh cho năm 2015 ước đạt lợi nhuận sau thuế của công ty vào khoảng 82 tỷ, tương ứng với mức EPS 7.000 đồng/cp,với P/E so sánh là 7,2, mức giá mục tiêu là 50.400 đồng/cp, chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI với GMC.

Tuần qua, GMC có 3 phiên giảm  và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu GMC giảm 500 đồng/Cp (-0,1%) từ mức 50.000 đồng/Cp xuống 49.500 đồng/Cp.

* TIG: BVSC khuyến nghị tích cực

Với kết quả kinh doanh 2015 dự báo tăng trưởng 258% lợi nhuận trước thuế, PE foward 2015 của TIG ở mức 5x. Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu TIG.

Tuần qua, TIG có 2 phiên giảm  và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu TIG tăng 1.300 đồng/Cp (+13,4%) từ mức 9.700 đồng/Cp lên 11.000 đồng/Cp.

* DHG: MBKE khuyến nghị mua vào

DHG đang giao dịch ở mức PE kỳ vọng khoảng 10,4 lần, thấp hơn mức bình quân các thị trường dược phẩm mới nổi tại Châu Á (Emerging Asia) (hơn 20 lần). Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với DHG.

Tuần qua, DHG có 3 phiên giảm  và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DHG tăng 500 đồng/Cp (+0,71%) từ mức 70.000 đồng/Cp lên 70.500 đồng/Cp.

* SHI: FPTS khuyến nghị mua

Chúng tôi ước tính kết quả kinh doanh năm 2015 của công ty đạt doanh thu 2.200 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 91 tỷ. Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu SHI.

Tuần qua, SHI có duy nhất 1 phiên giảm ngày 24/8 và 4 phiên tăng liên tiếp. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu SHI tăng 1.100 đồng/Cp (+10,09%) từ mức 10.900 đồng/Cp lên 12.000 đồng/Cp.

* IDI: FPTS khuyến nghị theo dõi

Lợi nhuận sau thuế của IDI trong năm 2015 ước đạt 80 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch công ty đã đặt ra, tương ứng EPS đạt 814 đồng. Tuy nhiên, triển vọng đầu tư vào IDI vẫn chưa khả quan nên chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI IDI trong ngắn hạn.

Tuần qua, IDI có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm  và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu IDI không có biến động và đứng ở mức 7.600 đồng/Cp.

* TTF: FPTS khuyến nghị theo dõi

Với mức P/E so sánh là 9, mức giá mục tiêu cho TTF ở năm 2015 là 17.100, chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu TTF.

Tuần qua, TTF có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm  và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu TTF giảm 100 đồng/Cp (-0,6%) từ mức 16.700 đồng/Cp xuống 16.600 đồng/Cp.

* STG: FPTS khuyến nghị theo dõi

Do triển vọng và mức độ khả thi của các dự án chưa rõ ràng nên chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu STG trong hiện tại.

Tuần qua, STG có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm  và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu STG tăng 400 đồng/Cp (+1,37%) từ mức 29.100 đồng/Cp lên 29.500 đồng/Cp.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.