(ĐTCK) Cùng với giá dầu lao dốc, thị trường đã có một tuần giảm sâu, hầu hết các phiên giao dịch đều nhuốm sắc đỏ, đà giảm mạnh của các cổ phiếu lớn bé khiến VN-Index lùi về sát ngưỡng 555 điểm còn HNX-Index về mốc 77 điểm. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.

* FPT: VPBS khuyến nghị mua dài hạn

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dài hạn đối với cổ phiếu FPT với mức giá mục tiêu 12 tháng là 55.500 đồng.

Tuần qua, FPT có 3 phiên giảm  và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DCM giảm 600 đồng/Cp (-1,31%) từ mức 45.800 đồng/Cp xuống 45.200 đồng/Cp.

* VHC: FPTS khuyến nghị mua trong trung hạn; MBKE khuyến nghị mua vào

Chúng tôi ước mức P/E hợp lý cho VHC trong năm 2015 là khoảng 9 lần, tương ứng giá mục tiêu của cổ phiếu VHC trong năm 2015 sẽ đạt khoảng 46.700 đồng. Khuyến nghị: MUA đầu tư trung hạn VHC trong năm 2015.

EPS 2015 ước đạt 4.360 đồng/cp, tương đương PE 2015 là 8,6 lần, thấp hơn mức 10 lần của trung bình ngành. Duy trì khuyến nghị MUA.

Tuần qua, VHC có 1 phiên đứng giá, 3 phiên giảm  và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VHC giảm 100 đồng/Cp (-0,26%) từ mức 37.900 đồng/Cp xuống 37.800 đồng/Cp.

* VPS: FPTS khuyến nghị theo dõi

Với mức ước tính này và PE phù hợp các doanh nghiệp trong ngành là 7,0, chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI VPS với giá mục tiêu 15.400 đồng/cp.

Đây là cổ phiếu vừa chào sàn HOSE ngày 19/8. Tuần qua, VPS giao dịch 3 phiên và đều tăng trần. Tổng cả tuần, giá cổ phiếu VPS tăng 5.500 đồng/Cp (+36,67%) từ mức 15.00 đồng/Cp lên 20.500 đồng/Cp.

* CHP: BSC khuyến nghị mua vào

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu CHP với giá mục tiêu 12 tháng là 20,781 đồng/cổ phiếu, cao hơn 14% so với giá thị trường ngày 14.08.2015.

Tuần qua, CHP cótới 4 phiên đứng giá và 1 phiên giảm duy nhất vào cuối tuần ngày 21/8. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CHP giảm 200 đồng/Cp (-1,1%) từ mức 18.200 đồng/Cp xuống 18.000 đồng/Cp.

* IJC: VPBS đánh giá khả quan đối với triển vọng dài hạn, FPTS khuyến nghị theo dõi

VPBS đánh giá khả quan đối với triển vọng dài hạn của IJC. IJC sở hữu quỹ đất lớn tại những vị trí đắc địa ở tỉnh Bình Dương, giúp Công ty có khả năng tạo ra lợi nhuận tích cực và ổn định trong dài hạn.

Theo FPTS, ở mức giá đóng cửa ngày 13/08/2015 là 10.800 VNĐ/cp, IJC đang giao dịch ở: P/E trailing 11,45x (EPS trailing 12T là 943 đ/cp); P/B trailing 1,02x; P/E forward 11,70x (giả định công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2015). Khuyến nghị: THEO DÕI.

Tuần qua, IJC có 1 phiên đứng giá, 3 phiên giảm  và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu IJC giảm 500 đồng/Cp (-4,67%) từ mức 10.700 đồng/Cp xuống 10.200 đồng/Cp.

* VSC: FPTS khuyến nghị nắm giữ trong dài hạn

Với PE ở mức 8,6x, giá mục tiêu cuối năm 2015 của VSC ở mức 58.500, khuyến nghị THEO DÕI tại thời điểm hiện tại. Ngoài ra, chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu với mục đích đầu tư dài hạn.

Tuần qua, VSC có 2 phiên đứng giá, 2 phiên giảm  và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VSC giảm 1.000 đồng/Cp (-1,72%) từ mức 58.000 đồng/Cp xuống 57.000 đồng/Cp.

* NT2: FPTS khuyến nghị mua vào

P/E (2015F) hiện tại là 6,9x; thấp hơn nhiều so với mức P/E trung bình ngành là 8,5x và P/E của các doanh nghiệp đầu ngành như PPC, VSH là 10x. Do đó chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 2015 là 30.000 đồng/cp.

Tuần qua, NT2 có 1 phiên đứng giá, 3 phiên giảm  và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu NT2 giảm 600 đồng/Cp (-2,36%) từ mức 25.400 đồng/Cp xuống 24.800 đồng/Cp.

* ITD: MBS khuyến nghị mua vào

CTCK MB (MBS)

chúng tôi định giá hợp lý của ITD rơi vào khoảng 24.000 đồng/ cổ phiếu, cao hơn 35% so với giá hiện tại 17.800 đồng/cp ngày 18/08/2015. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư mua vào cho mục tiêu cuối năm 2015.

Tuần qua, ITD có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm  và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu ITD tăng 700 đồng/Cp (+4,12%) từ mức 17.000 đồng/Cp lên 17.700 đồng/Cp.

* CEO: MBS nhận định là cổ phiếu khá hấp dẫn

Tại mức giá hiện tại 13.800 đồng/cổ phiếu, P/E forward 5,7 lần, thấp hơn mức bình quân ngành 22,7 lần, chúng tôi cho rằng cổ phiếu CEO vẫn đang được giao dịch ở mức khá hấp dẫn.

Tuần qua, CEO có tới 4 phiên giảm  và 1 phiên tăng duy nhất ngày 18/8. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CEO giảm 400 đồng/Cp (-2,9%) từ mức 13.800 đồng/Cp xuống 13.400 đồng/Cp.

* VNS: VPBS khuyến nghị nắm giữ

Phân tích kỹ thuật của chúng tôi cho thấy giá cổ phiếu của VNS đang nằm trong xu hướng giảm giá. Vì vậy, chúng tôi giữ nguyên khuyên nghị NẮM GIỮ trong dài hạn.

Tuần qua, VSC có 3 phiên giảm  và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VSC giảm 300 đồng/Cp (-0,89%) từ mức 33.700 đồng/Cp xuống 33.400 đồng/Cp.

* GMD: VPBS khuyến nghị mua dài hạn

chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị MUA dài hạn với mức giá mục tiêu là 38.200 đồng/ cổ phiếu.

Tuần qua, GMD có 2 phiên giảm  và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, GMD không có biến động về giá và duy trì mức 34.500 đồng/Cp.

* VIC: VOBS khuyến nghị mua dài hạn

Chúng tôi cho rằng với quỹ đất ngày càng mở rộng, VIC sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng trong tương lai. Theo đó, chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị MUA dài hạn đối với mã cổ phiếu VIC.

Tuần qua, VIC có tới 4 phiên giảm  và 1 phiên tăng duy nhất ngày 18/8. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VIC giảm 1.700 đồng/Cp (-4,07%) từ mức 41.800 đồng/Cp xuống 40.100 đồng/Cp.

* TCL: FPTS khuyến nghị theo dõi

EPS trailing đạt 5,187 đồng/cp, tương ứng với P/E khoảng 5.8x (mức khá thấp so với trung bình ngành). Tuy nhiên, do triển vọng trong năm 2015 chưa rõ ràng, do đó khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu TCL trong hiện tại.

Tuần qua, TCL có 1 phiên đứng giá và 4 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu TCL giảm 2.200 đồng/Cp (-7,53%) từ mức 29.200 đồng/Cp xuống 27.000 đồng/Cp.

* VNF: FPTS khuyến nghị mua trung hạn

Với mức P/E thận trọng là 8,0 lần, giá mục tiêu của cổ phiếu VNF đến cuối 2015 là 77.600 đồng. Khuyến nghị: Giữ khuyến nghị MUA đầu tư trung hạn VNF trong năm 2015

Tuần qua, VNF có tới 4 phiên đứng giá và 1 phiên tăng duy nhất vào cuối tuần ngày 21/8. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VNF tăng 5.400 đồng/Cp (+8,5%) từ mức 63.600 đồng/Cp lên 69.000 đồng/Cp.

* KDH: FPTS khuyến nghị mua trung và dài hạn

P/E trailing 16,45x, P/B trailing 1,08x, P/E forward 2015 13,48x (giả định hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2015). Khuyến nghị: MUA cho mục tiêu đầu tư trung – dài hạn

Tuần qua, KDH có tới 4 phiên giảm  và 1 phiên tăng duy nhất vào đầu tuần ngày 17/8. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu KDH giảm 1.400 đồng/Cp (-6,54%) từ mức 21.400 đồng/Cp xuống 20.000 đồng/Cp.

* HAH: FPTS khuyến nghị mua

Giữ nguyên khuyến nghị MUA cổ phiếu HAH cho mục tiêu đầu tư năm 2015.

Tuần qua, HAH có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm  và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HAH tăng 1.400 đồng/Cp (+3,68%) từ mức 38.000 đồng/Cp lên 39.400 đồng/Cp.

* HNG: FPTS khuyến nghị theo dõi

Giai đoạn 2015-2016 là giai đoạn đầu tư nên với mức giá hiện tại thì HNG chưa thực sự hấp dẫn cho nhà đầu tư trong năm 2015 mà nằm ở các năm tiếp theo. Do đó chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với HNG.

Tuần qua, HNG có tới 4 phiên giảm, trong đó phiên 19/8 giảm sàn và 1 phiên tăng duy nhất ngày 20/8. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HNG giảm 2.200 đồng/Cp (-7,86%) từ mức 28.000 đồng/Cp xuống 25.800 đồng/Cp.

* TMS: FPTS khuyến nghị thêm

EPS forward 2015 đạt 6,900 đồng, tương ứng với mức giá hợp lý của TMS là 69,000 đồng/cp. Khuyến nghị: THÊM cổ phiếu TMS cho mục tiêu 2015.

Tuần qua, TMS có 2 phiên đứng giá, 2 phiên giảm  và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu TMS giảm 1.500 đồng/Cp (-2,46%) từ mức 61.000 đồng/Cp xuống 59.500 đồng/Cp.

* VNC: VDSC khuyến nghị trung lập trong dài hạn

Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP trong DÀI HẠN với mức giá mục tiêu 28.900 VND/cp.

Tuần qua, VNC có 1 phiên đứng giá và 4 phiên tăng, trong đó phiên 17/8 tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VNC tăng 4.900 đồng/Cp (+18,77%) từ mức 26.100 đồng/Cp lên 31.000 đồng/Cp.

* SFI: FPTS khuyến nghị thêm vào

EPS forward 2015 ước đạt 4,497 đồng/cp, tương ứng với mức giá hợp lý cho cổ phiếu SFI trong năm 2015 là 31,500 đồng/cp. Mức cổ tức dự kiến 2015 là 1,500 đồng/cp. Chúng tôi khuyến nghị THÊM cổ phiếu SFI cho mục tiêu đầu tư trong năm 2015.

Tuần qua, SFI có tới 4 phiên giảm và 1 phiên tăng duy nhất ngày 19/8. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu SFI giảm 1.400 đồng/Cp (-4,98%) từ mức 28.100 đồng/Cp xuống 26.700 đồng/Cp.

* EIB: SSI khuyến nghị không mua

EIB đang giao dịch tại PB hiện tại là 1,03x so với trung bình các ngân hàng niêm yết là 1,3x. Chúng tôi khuyến nghị không nên mua cổ phiếu vào thời điểm hiện tại.

Khuyến nghị có xác suất đúng cao khi tuần qua, EIB có 5 phiên giảm liên tiếp, trong đó phiên đầu tuần giảm sàn. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu EIB giảm 1.900 đồng/Cp (-14,07%) từ mức 13.500 đồng/Cp xuống 11.600 đồng/Cp.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.