Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (YBC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái - Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

- Nội dung họp: Công ty xin thông báo sau đến từng cổ đông theo danh sách thực hiện quyền.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.