Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2015

- Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời hạn thực hiện  : 16/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/06/2015 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi về phòng Kế toán Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.