CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre (VXB- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bến Tre, Số 12, đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Nội dung lấy ý kiến:

* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
* Báo cáo kết quả HĐSX KD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
* Báo cáo tài chính đã kiểm toán;
* Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.