Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức (VTX – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng), trong đó:

+ Chi trả cổ tức năm 2014:  3%/cổ phiếu

+ Tạm ứng cổ tức năm 2015:  2%/cổ phiếu

- Ngày thanh toán: 01/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức bắt đầu từ ngày 01/07/2015 vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân. Trường hợp cổ đông không có điều kiện nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty, Công ty sẽ hỗ trợ các cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản và sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.