Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/05/2015

- Lý do: Phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn: số cổ  phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, coi như không được phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.245 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là (1.245*1/2) = 622,5 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được nhận là 622 cổ phiếu. Trong trường hợp này 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ, coi như không phát hành.

- Địa điểm thực hiện:

·     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

·     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Vicem Vật tư vận tải xi măng, địa chỉ: Số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.