Công ty cổ phần Viglacera Từ sơn (VTS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 09 giờ 30 phút ngày 19/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Từ Sơn – CTCP Viglacera Từ Sơn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

- Nội dung lấy ý kiến: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty thông báo sau theo thư mời dự Đại hội.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.