Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VITACO (VTO – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 01%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 100 đồng)

- Ngày thanh toán: 16/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Đầu tư – Phát triển Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO tại địa chỉ: tầng 8 – Số 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM. Bắt đầu từ ngày 16/07/2015. Cổ đông đến nhận cổ tức phải mang theo CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.