Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may (VTI - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may - 20 đường Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.