Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VTH- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: CTCP dây cáp điện Việt Thái, KCN, Biên Hòa 1, đường số 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
+ Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.