Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (VTF – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2015

- Lý do và mục đích: Tổ  chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08 giờ 30 ngày 07 tháng 08 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng, địa chỉ: Lô II-1, II-2, II-3, khu C mở rộng, khu CN Sa Đéc, TP. Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

- Nội dung họp: Thông qua kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của Công ty (VTF) trên HOSE.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.