Công ty cổ phần Viễn thông VTC (VTC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: dự kiến khách sạn Kim Đô – 131 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM

- Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo năm 2015: Báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh của BKS;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.