Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: 15/06/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TP.HCM từ ngày 15/06/2015 (mang CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền kèm theo).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.