CTCP Vitaly (VTA - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường cho năm tài chính 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Vitaly tại địa chỉ: đường N1, KSX TT Bình Chuẩn – KP.Bình Phú - P.Bình Chuẩn -TX.Thuận An – tỉnh Bình Dương.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
+ Các nội dung khác có liên quan.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.