Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô Số 8 (VT8 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 27/04/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô Số 8 (Số 5, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 27/04/2015. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân..

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.