Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô Số 8 (VT8 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phát hành cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 16/11/2015 đến ngày 27/11/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

- Nội dung họp: Thông qua phát hành cổ phiếu

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.