Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô Số 8 (VT8 - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 4/2016 (thời gian thực hiện cụ thể, Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Dịch vụ vận tải ô tô Số 8 – Số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.