CTCP Vật tư Bến Thành (VT1 - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường khách sạn Viễn Đông, địa chỉ: 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

- Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.
- Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.