CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (VSI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước – Số 10 đường Phổ Quang, phường 2, Quận Tân Bình vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/06/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp. Cổ đông nào muốn nhận bằng chuyển khoản xin vui lòng gửi giấy yêu cầu tên người thụ hưởng và số tài khoản về địa chỉ trụ sở Công ty. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.