Công ty cổ phần Container Việt Nam (VSC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền và Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

1.Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 22/6/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Container Việt Nam, số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/6/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới)

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được xử lý theo nguyên tắc: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy và coi như không thực hiện.

+ Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 5.002 cổ phiếu của Công ty. Khi đó cổ đông A sẽ được hưởng số cổ phiếu tương ứng là 5.002 x 20% =1.000,4 cổ phiếu, sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị số lượng cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 1.000 cổ phiếu, phần thập phân 0,4 sẽ hủy và coi như không thực hiện.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Container Việt Nam, số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.