Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thủy Tạ Đồng Xanh, số 48 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương

- Nội dung họp: triển khai hoạt động công ty

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.