Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:  Khách sạn Thủy Tạ Đồng Xanh, Số 48 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương

- Nội dung lấy ý kiến: triển khai hoạt động của Công ty

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.