Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 theo nghị quyết số 365/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

- Tỉ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 04/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (55-Lê Thánh Tông-Thành phố Hạ Long-Tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 04/6/2015.  Khi đến nhận cổ tức cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.