Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (VPS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2016

- Lý do và mục đích:  Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện:  8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Thời gian thanh toán:23/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+   Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty 102 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.