Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VPK – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2015

- Lý do và mục đích:  Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/12/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại CTCP Bao bì Dầu Thực vật (Địa chỉ : Lô 6-12 Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu bắt đầu từ ngày 10/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.