Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VPK – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2015

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại CTCP Bao bì Dầu Thực vật (Địa chỉ : Lô 6-12 Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu từ ngày 26/05/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.