Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VPK – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2016

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/05/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại CTCP Bao bì Dầu Thực vật (Địa chỉ: Lô 6-12 Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu bắt đầu từ ngày 30/05/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.