Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2015

- Lý do và mục đích : Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số nếu có sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 11 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách, thì số cổ phiếu được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 5,5 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 5 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Công ty số 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Q.7, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.