Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015

- Lý do và mục đích : Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 04/06/2015 đến 16 giờ ngày 19/06/2015.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng, 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến: Về việc trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.