Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (VOS - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Vận tải Biển Việt Nam, số 215 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến:  Công ty sẽ thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.