Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương (VNT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỉ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở  hữu 02 cổ phiếu cũ được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được hưởng khi phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn sẽ hủy bỏ coi như không phát hành.

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.257 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách thì số cổ phiếu được nhận là 1.257:2x1= 628,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, Cổ đông A sẽ được nhận 628 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Địa chỉ: Số 2 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.