Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương (VNT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả bổ sung cổ tức năm 2014 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15/04/2015

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 19/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế toán Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương từ ngày 19/05/2015 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.