Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương (VNT– HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  02/11/2016

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 17/11/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương từ ngày 17/11/2016 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.