Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương (VNT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 và Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

1) Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian họp dự kiến: 05/09/2015

- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty VNT Logistics – Số 02 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Nội dung họp:          

Bổ sung thêm phương án huy động vốn để thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và thông qua các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2) Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/09/2015

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương từ ngày 08/09/2015 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.