Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/10/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 08/11/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Ánh Dương Việt Nam, số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 08/11/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân, đối với Tổ chức mang theo Giấy chứng nhận ĐKKD và Giấy chứng nhận cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.