Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2015

- Lý do và mục đích:             Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện:                  1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 10/08/2015 đến ngày 30/08/2015

- Địa điểm thực hiện: Được thông báo cụ thể theo thư mời họp gửi đến các cổ đông

- Nội dung họp: Thông qua việc sáp nhập Công ty cổ  phần Du lịch Thanh Bình vào Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và một số nội dung khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.