Công ty cổ phần VINAFREIGHT (VNF – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2015

- Lý do và mục đích:          Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:                 15%/cổ phiếu

- Ngày thanh toán: 10/11/2015

- Địa điểm thực hiện:     

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty, Phòng 101 - A8 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM bắt đầu từ ngày 10/11/2015 hoặc nhận cổ tức tại ngân hàng nơi cổ đông mở tài khoản. Khi nhận cổ  tức, vui lòng xuất trình CMND (đối với cổ đông là cá nhân); giấy giới thiệu và CMND (đối với cổ đông là tổ chức).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.