Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/05/2016

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian, địa điểm và nội dung họp: Tổng Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời và trên website.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.