Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Thứ 7, ngày 26/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị  Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà  Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và  phân phối các quỹ;
+ Xem xét các báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Các nội dung liên quan khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.