Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/9/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/09/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 10/10/2016
-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO bắt đầu từ ngày 10/10/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.