CTCP Y Dược Phẩm VIMEDIMEX (VMD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/9/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 28/10/2016

- Địa điểm thực hiện:

-  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, địa chỉ: tầng 6, 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/10/2016 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.