CTCP Y Dược Phẩm VIMEDIMEX (VMD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/10/2015

- Lý do và mục  đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/10/2015

- Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, địa chỉ: 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/10/2015 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.