CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (VLF - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/05/2016

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: 10/6/2016
Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long: Số 38 Đường 2/9, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.