Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/04/2016

-     Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: 12/05/2016
-     Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau đến quý cổ đông
-     Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau đến quý cổ đông (kèm theo thư mời)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.