Công ty cổ phần Chứng khoán IB (VIX - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ½ ngày, bắt đầu từ 13h30’ ngày 25/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại trụ  sở chính IBSC, tại số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2016-2021) và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.