Công ty cổ phần Chứng khoán IB (VIX – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu -01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tuần cuối cùng của tháng 07 năm 2015

- Địa điểm thực hiện:

Dự kiến tại Trụ sở của Công ty cổ phần Chứng khoán IB tại Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán IB.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.